SMARTneurolab

News

Steun ons onderzoek naar hersenletsel

Iedereen, jong en oud, kan getroffen worden door hersenletsel. Dat kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals een beroerte, een ongeval, een tumor, of een neurodegeneratieve aandoening. Patiënten met hersenletsel kunnen vaak minder goed of niet meer functioneren op school of werk en in sociale en drukke situaties. Voor een belangrijk deel komt dit door problemen met…

Read more

Nieuw project “Biomarkers in families met ALS”

De PEARLS studie, een samenwerking tussen het ALS Centrum Nederland en SMARTneurolab, richt zich op het volgen van familieleden van ALS/PSMA/PLS-patiënten met ziekte-veroorzakende mutaties, evenals de patiënten zelf. We willen vroegtijdige afwijkingen identificeren die kunnen duiden op de ontwikkeling van deze ziekten. Onze aanpak omvat een breed scala aan onderzoeken, waaronder neurologisch onderzoek, het verzamelen…

Read more

Playing for cognition, doe mee!

Wij zoeken GEZONDE kinderen (8-13 jaar) die mee willen doen in de controlegroep voor Virtual Reality onderzoek.

Read more

Nieuw artikel: Prevalence, Severity and Impact of Visuospatial Neglect in Geriatric Stroke Rehabilitation, a Cross-Sectional Study

Er was nog weinig onderzoek gedaan naar visuospatiëel neglect in de geriatrische revalidatie. Met een prevalentie van 47.4% komt ook hier deze aandoening veel voor, met vaak grote gevolgen voor revalidanten en het revalidatie proces. Meer informatie hierover kun je vinden in deze nieuwe publicatie in de Jamda genaamd ‘Prevalence, Severity and Impact of Visuospatial…

Read more

FESN 2023

De 8e scientific meeting van de Europese Federatie van Neuropsychologische verenigingen (FESN) zit er net op. Deze 8e editie ging door in het warme Thessaloniki en omvatte een druk programma van 3 dagen boordevol onderzoek. Mixed reality is in de opmars en dat zorgde er voor dat er een heel symposium was over het gebruik…

Read more

Martine presenteerde op EuGMS in Helsinki

Posterpresentatie door Martine Kant Bosma op het EuGMS congres in Helsinki. Zij presenteerde daar haar mooie werk over de prevalentie, ernst en impact van visuospatiëel neglect binnen de geriatrische revalidatie. 

Read more

Minisymposium bij Merem was een groot succes!

Op het symposium georganiseerd door Merem medische revalidatie hebben we de impact van onzichtbare cognitieve beperkingen belicht en moderne benaderingen besproken, zoals digitale hulpmiddelen en virtual reality, voor screening en neuropsychologisch onderzoek. Paulien Goossens benadrukte het belang van cognitieve diagnostiek bij bijvoorbeeld long- of hartpatiënten uit de medische revalidatie. Anders Wieghorst uit Denemarken sprak over…

Read more

New paper: Identification of candidate genes for developmental colour agnosia in a single unique family

Previous research had already described a unique family with several members with mild to severe colour agnosia. With a great team, we investigated the potential genetic basis of this developmental disorder. Although it was an explorative study, the small set of candidate genes could serve as a starting point for unraveling mechanisms of higher level…

Read more