SMARTneurolab

News

Nieuw artikel van Elissa: “The Association of Personal Neglect with Motor, Activities of Daily Living, and Participation Outcomes after Stroke: A Systematic Review”.

Deze systematische review biedt nieuwe inzichten in de relatie tussen persoonlijk neglect (neglect van de persoonlijke ruimte) en het herstel na een beroerte. De resultaten benadrukken de associatie van lichaamsrepresentatie neglect met een verminderde bewegingscontrole, functionele mobiliteit en onafhankelijkheid in het dagelijkse leven. Motorisch neglect was gerelateerd aan verminderd motorisch functioneren en verhoogde spasticiteit. Niet-verder-gespecifieerd persoonlijk neglect (d.w.z., persoonlijk neglect dat op basis van de evaluatie niet kon worden gecategoriseerd) was gerelateerd aan verhoogde lateropulsie, een langere verblijfsduur in het ziekenhuis en grotere kans op ontslag naar een andere plaats dan de thuisomgeving. Geen enkele studie bekeek de associatie van persoonlijk neglect met somatosensorisch en premotorisch neglect.  Verdere onderzoek is nodig om ook andere aspecten van persoonlijk neglect te begrijpen en om effectieve diagnostische instrumenten te ontwikkelen.

Embrechts, E., Loureiro-Chaves, R. F., Nijboer, T. C., Lafosse, C., Truijen, S., & Saeys, W. (2023). The association of personal neglect with motor, activities of daily living, and participation Outcomes after Stroke: A Systematic review. Archives of Clinical Neuropsychologyhttps://doi.org/10.1093/arclin/acad063