SMARTneurolab

News

Start van een nieuw onderzoeksproject

JobEtunities: innovatieve cognitieve diagnostiek om terugkeer naar werk na NAH te verbeteren 

Arbeid is een belangrijk onderdeel van het sociaal en maatschappelijk participeren, met een grote invloed op het alledaagse leven, de eigenwaarde en de ervaren kwaliteit van leven. Arbeid biedt mensen niet alleen zingeving, maar ook het gevoel “er bij te horen”. Na hersenletsel (NAH) is het niet vanzelfsprekend dat mensen weer kunnen terugkeren naar het arbeidsproces; slechts 40% van de mensen met NAH hervat werk binnen 2 jaar. Voor jongeren met NAH is arbeids(re)integratie en maatschappelijke participatie nog lastiger. 

In een multidisciplinaire samenwerking, waarbij ervaringsdeskundigen vanaf het allereerste begin als partner in het onderzoek zijn betrokken, gaan wij nu starten met het project JobEtunities waar het doel is om met nieuwe technologie (een Virtual Reality simulatie en een digitaal NPO) genuanceerdere diagnostiek te kunnen uitvoeren om zo nog gerichtere individuele psychoeducatie, coaching en advies gericht op arbeids(re)integratie te kunnen geven.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door SVLG en een nauwe samenwerking tussen Libra werk- en reintegratie, Amarant, AMC en Universiteit Utrecht.

Vast iets meer te weten komen over dit project en de doelen? Kijk onze film: