SMARTneurolab

News

Hanne heeft een beurs van Het FWO gekregen!

Na een beroerte, ervaren veel patiënten problemen met hun aandacht. Deze problemen worden niet altijd opgepikt door huidige klinische testen en worden vaak pas duidelijk wanneer iemand zijn dagelijks leven terug opneemt. Ook in het theoretisch onderzoek naar aandacht worden vaak taken gebruikt die in een erg gecontroleerde omgeving worden afgenomen bij gezonde mensen. Hierdoor is het niet altijd duidelijk in welke mate onze huidige theorieën over aandacht iets zeggen over aandacht in het dagelijks leven na een hersenletsel.

Hanne Huygelier

In een driejarig project, gesubsidieerd door Het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), zal Hanne Huygelier de krachten van de onderzoeksgroepen van Prof. Céline Gillebert (KU Leuven) en Prof. Tanja Nijboer (Universiteit Utrecht) bundelen om dit verder uit te klaren.

Het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

In een eerste fase zullen wij een taak patiëntvriendelijker maken die aandacht op een gedetailleerde manier in kaart brengt. Vervolgens zullen we onderzoeken hoe we best individuele verschillen in verschillende aandacht functies na beroerte kunnen begrijpen. In een tweede fase zullen we aandacht meten in het dagelijks leven aan de hand van mobile eye tracking. Hierbij willen we de link tussen gedetailleerde maten van aandacht en aandacht in het dagelijks leven nagaan. In een laatste fase zullen we de neuro-anatomische basis van aandacht na beroerte verder onderzoeken.