SMARTneurolab

News

Tanja Nijboer gaf een lezing tijdens de Wetenschapslunch Libra Revalidatie & Audiologie

Tanja Nijboer gaf een lezing tijdens de Wetenschapslunch Libra Revalidatie & Audiologie over de verschillende gezamenlijke onderzoeksprojecten rondom neuropsychologische diagnostiek en inzet van technologie bij arbeidsreïntegratietrajecten.

Image