SMARTneurolab

News

Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting

Tanja Nijboer heeft in samenwerking onderzoekers en clinici van de afdelingen Neonatologie en Revalidatie van het WKZ een subsidie gekregen van het Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting. Met deze subsidie gaan wij het komende jaar onderzoeken of wij de denkfuncties van kinderen met complicaties bij geboorte (bijvoorbeeld asfyxie) of heel prematuur geboren kinderen in kaart kunnen brengen met een VR Serious Game. Daarnaast willen wij een aantal kinderen ook een cognitieve training in VR aanbieden om te achterhalen hoe haalbaar dit is en wat de trainingsgevolgen zijn.