SMARTneurolab

News

Augmented Reality in de zorg: NeAR

Martine Kant-Bosma doet onderzoek naar visuospatieel neglect in de geriatrische revalidatie bij Zorggroep Florence en is promovenda bij het LUMC. Als fysiotherapeute kwam zij regelmatig in aanraking met patiënten met neglect en haar fascinatie voor deze aandoening was de aanleiding voor haar promotie onderzoek.

In de NeAR studie (Neglect Assessment in geriatric Rehabilitation) wordt onderzocht hoe de populatie mensen met neglect in de geriatrische revalidatie er nu daadwerkelijk uit ziet en wat de gevolgen voor deze populatie zijn. De NeAR Studie vindt plaats binnen 6 deelnemende GR-instellingen, waarbij de revalidanten bij opname testen afnemen om neglect in kaart te brengen. Dit onderzoek is belangrijk, omdat veel van wat we weten over neglect juist niet in deze oudere populatie (of bij mensen die meer comorbiditeit hebben) is onderzocht. Voor goede behandeling is het essentieel om inzicht te hebben in het voorkomen en de ernst van neglect in juist deze groep. Een van de 6 deelnemende organisaties, Saffier, heeft de studie mooi in beeld gebracht. In het filmpje wordt uitgelegd wat visuospatieel neglect is en wat het belang is van systematische screening op neglect binnen de GR.

De NeAR studie wordt mogelijk gemaakt door Zorggroep Florence en het LUMC. Kijk voor meer informatie op https://www.lumc.nl/org/unc-zh/English/Research/GeriatricRehabilitation/NeARstudy/